Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα και τις ρυθμιστικές αλλαγές

Υποχρέωση απόδοσης Τέλους Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κ.Φ.Ι.Κ.Β) 0,4%

13 Νοεμβρίου 2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, το Τμήμα Φορολογίας έχει προχωρήσει σε αποστολή ειδοποίησης οφειλής Τέλους Κ.Φ.Ι.Κ.Β, σε πρόσωπα τα οποία κατά τη περίοδο 22/02/2021 μέχρι 18/11/2022 προέβησαν σε μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας κατόπιν πώλησης. Η σχετική προειδοποίηση αφορά τη παραχώρηση προθεσμίας μέχρι και τις 31/12/2023 χωρίς χρηματικές επιβαρύνσεις και τόκους μετά από απόφαση του Εφόρου Φορολογίας.

Επισημαίνεται ότι, όσοι έχουν μεταβιβάσει ακίνητη ιδιοκτησία κατόπιν πώλησης κατά τη πιο πάνω περίοδο και δεν έχουν παραλάβει τη σχετική ειδοποίηση οφειλής, θα πρέπει είτε να αναζητούν τη σχετική οφειλή στη Φορολογική Πύλη και να προχωρήσουν στη πληρωμή, είτε να επισκεφθούν τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διευθέτηση της οφειλής.

Για τη πληρωμή μέσω της Φορολογικής Πύλης μπορείτε να συμβουλευτείτε τον οδηγό για πληρωμές φορολογικών οφειλών που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας.

Θα βρείτε σχετικό link πιο κάτω:

https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/D9B69E816757D1D5C22589AA0027F705?OpenDocument