ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2022

06 Ιουλίου 2022

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την παράταση της προθεσμίας καταβολής του Ετήσιου Τέλους Εταιρειών για το 2022 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου, χωρίς την επιβολή επιπρόσθετης επιβάρυνσης.