Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της απόδοσης, την αύξηση των εσόδων και την προσαρμογή σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι επαγγελματίες μας θα αναλύσουν τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εταιρείας σας και θα συνεργαστούν μαζί σας για τη στρατηγική, το σχεδιασμό και την επίλυση προβλημάτων, προκειμένου να σας βοηθήσουν να αναπτυχθείτε.

Μπορούμε να προσφέρουμε συμβουλές στους παρακάτω τομείς:

  • Δημιουργία εταιρικών δομών
  • Επιλογή της κατάλληλης νομικής δομής και νομικών οχημάτων
  • Σχεδιασμός φόρου ατόμου
  • Σχεδιασμός εταιρικού φόρου
  • Πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις των συνθηκών διπλής φορολογίας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ελαχιστοποίηση των φόρων
  • Εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών
  • Εταιρικές και επιχειρηματικές συμβουλές

 

Πίσω στις Υπηρεσίες