Λογιστικές Υπηρεσίες και Φ.Π.Α

Στην GAH παρέχουμε ασυναγώνιστες λογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ΦΠΑ σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της ΕΕ για τον ΦΠΑ. Οι ειδικοί μας είναι σε θέση να παρέχουν υποστήριξη και λύσεις στην προετοιμασία  μη ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, κοινωνικών ασφαλίσεων, μισθοδοσίας και ΦΠΑ.

Υπηρεσίες τήρησης βιβλίων:

 • Τήρηση σε μηνιαία/τριμηνιαία βάση των λογιστικών αρχείων της εταιρείας/επιχείρησης
 • Συμφιλίωση χρεωστών και πιστωτών της εταιρείας
 • Συμφιλίωση τραπεζών

Υπηρεσίες ΦΠΑ:

 • Εγγραφή / Διαγραφή στο ΦΠΑ
 • Προετοιμασία ΦΠΑ σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση
 • Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ στις Αρχές
 • Συμβουλές ΦΠΑ
 • Λογιστικές συμβουλές

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας:

 • Εγγραφή / Διαγραφή στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις
 • Προετοιμασία μισθοδοσίας σε εβδομαδιαία/μηνιαία βάση
 • Προετοιμασία κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων εισφορών
 • Υποβολή αιτήσεων κοινωνικών ασφαλίσεων στις αρχές
 • Έκδοση και διατήρηση ηλεκτρονικών δελτίων μισθοδοσίας και αναλύσεις μισθοδοσίας
Πίσω στις Υπηρεσίες