Φορολογία Εταιρειών και Ατόμου

Η ομάδα των φοροτεχνικών μας είναι αφοσιωμένη στην επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων στην εταιρική και προσωπική φορολογία ακολουθώντας την πιο αποδοτική στρατηγική με τον ελάχιστο κίνδυνο.

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε υποστήριξη στους παρακάτω τομείς:

  • Εγγραφή και απόκτηση αριθμών φορολογικού μητρώου
  • Τοπικός και Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός για επιχειρήσεις και ιδιώτες
  • Προετοιμασία και υποβολή προσωπικών και εταιρικών φορολογικών εντύπων στις φορολογικές αρχές
  • Συνθήκες διπλής φορολογίας (Συμβουλές και εφαρμογή)
  • Λήψη φορολογικών αποφάσεων και ερμηνειών του νόμου από τις φορολογικές αρχές
  • Απόκτηση πιστοποιητικών φορολογικής κατοικίας και φορολογικής εκκαθάρισης
  • Απόκτηση πιστοποιητικών διπλής φορολογικής συνθήκης από τις φορολογικές αρχές
  • Παροχή συμβουλών για το φορολογικό περιβάλλον στην Κύπρο.
Πίσω στις Υπηρεσίες