Πληρωμή ΤΦ614 & ΤΦ714

22 Φεβρουαρίου 2024

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με το περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα τροποποιητικό Νόμο του 2023, πρόσωπο το οποίο πληρώνει ενοίκια, καταβάλει μέχρι την 30η Ιουνίου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, την έκτακτη εισφορά που παρακρατεί (κώδικας 614) κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο του έτους, αντί της μέχρι πρότινος μηνιαίας πληρωμής.

Το ίδιο ισχύει και για την παρακράτηση εισφοράς ΓΕΣΥ σε ενοίκια Νομικού Προσώπου (κώδικας 714).

Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της Φορολογικής Πύλης με πιστωτική κάρτα ή μέσω online banking.