Ετήσιο Τέλος 2024

22 Μαρτίου 2024

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, το Ετήσιο Τέλος των εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, καταργείτε πλήρως από το έτος 2024 κι’ έπειτα. Τα έτη 2011-2023 συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά.

Θα βρείτε σχετκό link: 

https://www.companies.gov.cy/gr/%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82-2024-%CE%BA%CE%B9-%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%B1