ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

29 Ιουλίου 2022

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα εκδοθεί διάταγμα όπου, η ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης Ατόμου (μισθωτού, συνταξιούχου και αυτοεργοδοτούμενου χωρίς λογαριασμούς), καθώς και η προθεσμία της καταβολής του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση (αυτοφορολογία), για το φορολογικό έτος 2021, θα παρατείνεται μέχρι την 31η Αυγούστου, 2022 και ώρα 23:59.