ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ

25 Απριλίου 2023

Η Εταιρεία μας G.A.H. Audit Services Limited ζητά να προσλάβει ελεγκτή για το τμήμα Ελέγχου.

 

Αρμοδιότητες:

•             Διεξαγωγή ελέγχου για κυπριακές εταιρείες και κυπριακές εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων

•             Επισκόπηση Οικονομικών Καταστάσεων

•             Διασφάλιση προετοιμασίας Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

•             Αναφορά στη διοίκηση αποτελεσμάτων και ευρημάτων ελέγχου

•             Βοήθεια στην προετοιμασία φορολογικών υπολογισμών και φορολογικών δηλώσεων

 

Απαραίτητα προσόντα:

•             Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο

•             Κάτοχος επαγγελματικού προσόντος (ACA, ACCA, CFA) ή φοιτητής/φοιτήτρια ACA, ACCA

•             Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

•             Άριστη γνώση της MS Office

•             Άριστη γνώση του Caseware software

 

Η Εταιρεία προσφέρει ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως εμπειρίας και προσόντων.