Επιβολή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε βασικά είδη, κρέατα και λαχανικά

22 November 2023

Το Τμήμα φορολογίας ενημερώνει ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει προχωρήσει στη επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε παραδόσεις ορισμένων βασικών ειδών από 1 Νοεμβρίου 2023 μέχρι 30 Απριλίου 2024 και από 1 Δεκεμβρίου 2023 μέχρι 31 Μαΐου 2024 σε παραδόσεις κρεάτων και λαχανικών.

Θα βρείτε σχετικό link:

https://www.mof.gov.cy/mof/TAX/taxdep.nsf/All/A5AEB78637ECC31BC2258A6A00403A17?OpenDocument 

https://www.mof.gov.cy/mof/TAX/taxdep.nsf/All/8B7F01FEBC2973BDC2258A3000358CB5?OpenDocument